Nyregistrerade personbilar minskade med 4 procent i januari

Under januari 2022 nyregistrerades 20 527 personbilar. Detta är en minskning med 4 procent jämfört med januari i fjol. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Från och med juli 2021 har antal nyregistrerade personbilar legat betydligt lägre än motsvarande månader 2019 och 2020 (se figur nedan). Dessa relativt låga antal nyregistreringar följer dock på en vår och en sommar 2021 med mycket höga antal nyregistrerade personbilar.

Andelen av alla nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i januari 51 procent (58 procent i december 2021). Som klimatbonusbilar klassas gasbilar samt elbilar och laddhybrider som släpper ut max 60 g CO2/km.* Av de 10 550 klimatbonusbilarna som nyregistrerades i januari var 50 procent laddhybrider, 49 procent elbilar och 1 procent gasbilar.

Under januari månad, jämfört med januari 2021, ökade nyregistrerade elbilar med hela 350 procent medan laddhybriderna minskade med 9 procent. Antal nyregistrerade bensin- och dieselbilar minskade i januari jämfört med samma månad ifjol, med 34 respektive 43 procent.

Under januari månad avregistrerades 20 541 personbilar, varav 8 796 (43 procent) exporterades.

I januari 2022 nyregistrerades 2 188 lätta lastbilar (–3 procent jämfört med januari ifjol), 395 tunga lastbilar (–18 procent) samt 71 bussar (–73 procent).

1 april 2021 ändrades bonus malus-systemet för beskattning av både personbilar och lätta lastbilar. Bonusen för laddhybrider minskade medan den ökade för elbilar.*

Nya Bilar
Nya Bilar i Januari 2022

Fakta om statistiken

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i Transportstyrelsen vägtrafikregister. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter om nyregistrerade personbilar som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas bara bilar av de senaste tre årsmodellerna och exkluderas bilar som är direktimporterade.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information om nyregistreringar, se ”Nyregistrerade fordon”: www.eltrender.se, på Trafikanalys webbplats: www.trafa.se/vagtrafik/fordon eller SCB:s webbplats: www.scb.se